Leden die deelnemen aan de Spaarkas van Spaarclub Oud Genhei, conformeren zich aan het reglement van de vereniging. Het bestuur van de Spaarclub neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij alle zaken die de vereniging aangaan. Wekelijks komen zij met minimaal 3 leden bij elkaar om alles te regelen en de actuele dingen samen te bespreken en te verwerken. Leden kunnen iedere dag sparen gedurende de openingstijden van het café. 

U kunt het Reglement Spaarclub Oud Genhei hier nalezen.

Evenementen:
Deze week in Oud Genhei: