Reglement Spaarclub Oud Genhei

Het doel van de vereniging is om te sparen en de onderlinge vriendschap te bevorderen.

Het bestuur wordt tijdens de ledenvergadering