Kleding:

Onze klanten worden verzocht correct en voldoende te zijn gekleed. In ons cafe verzoeken wij u uw jas en hoofddeksel tijdens uw bezoek in de garderobe te plaatsen. 

Camera's:

Wij beschikken over een camera-observatiesysteem. Als u ons bezoekt, stemt u ermee in dat er opnamen kunnen worden gemaakt. Na eventuele ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond. 

Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie en ongewenst gedrag:

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme, aan discriminatie en aan ongewenst gedrag. 

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen:

U mag geen hard- of softdrugs gebruiken. U mag ze zelfs niet op zak hebben. Wij mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering. 

Wapens:

U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. 

Agressie:

Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden. Hinderlijk en aanstootgevend gedrag Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus minimaal twee maanden ontzegging van de toegang.

Consumpties:

U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen het bedrijf of op het terras gebruiken. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten ons terrein meenemen naar ons terras of naar binnen. 

Toiletgebruik:

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan.

Samenscholing:

U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoeden wij een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd. 

Horeca-eigendommen:

U mag eigendommen van de horecaonderneming niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor flessen of lege blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing. 

Eigendommen van bezoekers:

Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, of indien zij beschadigd raken, kan daarvoor niet de horecaonderneming aansprakelijk stellen. 

Verloren en gevonden voorwerpen:

Als u bij ons een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij ons in te leveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk vier weken bij de politie gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. 

Klachten:

Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze onmiddellijk aan ons. Wij helpen u graag en staan open voor tips, opmerkingen en/of suggesties. 

Overtreding van de huis- en gedragsregels:

Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, dan mogen wij u de toegang ontzeggen en verzoeken onze locatie te verlaten. In geval daaraan niet direct gehoor wordt gegeven, mogen wij u (laten) verwijderen uit ons cafe. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.

Evenementen:
Deze week in Oud Genhei: